انتقال به صفحه یا آدرس در جوملا

برای انتقال یک صفحه در جوملا به صفحه ای دیگر یا یک سایت دیگر از کد زیر می توانید استفاده کنید

$app = JFactory::getApplication();

$app->enqueueMessage('Redirect to another page was successful', 'success');
$app->redirect(JRoute::_('index.php'));

//or

$app = JFactory::getApplication();
$app->redirect("'http://google.com'");
نظرات کاربران
ثبت نظرات
برای ثبت نظر باید عضو سایت باشید!