108

800,000 تومان

خشت

این قالب یک قالب مناسب کارهای دولتی و نمیه دولتی در فاز اطلاع رسانی می باشد.

108

900,000 تومان

بهزیستی

این قالب یک قالب زیبا برای مجموعه های دولتی است ، این قالب موقعیت ماژول های فراوان بهمراه استایل زیبا و سازگاری با موتورهای جستجو را داراست. در طراحی این قالب از رنگ های شاد استفاده شده و براحتی قابل تغییر است.

108

800,000 تومان

شهرداری 3

این قالب یک قالب زیبای دولتی در چند رنگ متفاوت است ، موقعیت ماژول های بسیار و اسلایدر و کلید های گرافیکی از خصوصیات زیبای این قالب است.

108

800,000 تومان

شهرداری 2

این قالب یک قالب زیبای دولتی در چند رنگ متفاوت است ، موقعیت ماژول های بسیار و اسلایدر و کلید های گرافیکی از خصوصیات زیبای این قالب است.

108

800,000 تومان

شهرداری 1

این قالب یک قالب زیبای دولتی در چند رنگ متفاوت است ، موقعیت ماژول های بسیار و اسلایدر و کلید های گرافیکی از خصوصیات زیبای این قالب است.

108

900,000 تومان

شورای شهر 4

این قالب یک قالب فلت و شیک برای مجموعه های دولتی عالی الخصوص شورای شهر می باشد. این قالب دارای اسلایدر زیبا و رنگی شاد و متفاوت است. تعداد موقعیت های این قالب زیبا زیاد است و دست شما برای شما باز است

108

900,000 تومان

شورای شهر3

این قالب یک قالب فلت و شیک برای مجموعه های دولتی عالی الخصوص شورای شهر می باشد. این قالب دارای اسلایدر زیبا و رنگی شاد و متفاوت است. تعداد موقعیت های این قالب زیبا زیاد است و دست شما برای شما باز است.

108

900,000 تومان

شورای شهر2

این قالب یک قالب فلت و شیک برای مجموعه های دولتی عالی الخصوص شورای شهر می باشد. این قالب دارای اسلایدر زیبا و رنگی شاد و متفاوت است. تعداد موقعیت های این قالب زیبا زیاد است و دست شما برای شما باز است.

108

900,000 تومان

شورای شهر1

این قالب یک قالب فلت و شیک برای مجموعه های دولتی عالی الخصوص شورای شهر می باشد. این قالب دارای اسلایدر زیبا و رنگی شاد و متفاوت است. تعداد موقعیت های این قالب زیبا زیاد است و دست شما برای شما باز است.

108

700,000 تومان

شهرداری

قالب زیبا و پر از موقعیت برای شهرداری

108

800,000 تومان

حضور

این قالب یک قالب دولتی و بسیار شیک و کامل است ، این قالب فلت با اسلایدر تمام صفحه می باشد.

108

900,000 تومان

ساری

این قالب یک قالب پرتالی دولتی است که برای مجموعه های دولتی کاربرد دارد. موقعیت ماژول های زیاد بهمراه رنگ بندی و اسلایدر بزرگ از جمله مزیت های این قالب است.

108

500,000 تومان

حماسه

قالب خوشرنگ با طراحی متفاوت

108

600,000 تومان

ارشاد

این قالب یک قالب خوش رنگ با موقعیت های فراوان و با سه رنگ قرمز سبز و آبی می باشد.

108

700,000 تومان

اسکای پرتال

یک قالب پرتالی رنگ روشن بیسار سبک و شیک

108

900,000 تومان

نیشکر

این قالب برای هر نوع مجموعه متوسطی اعم از تجاری ، دولتی یا شخصی کاربرد دارد . ظاهر طراحی شده سایت برای پرتال بوده و موقعیت ماژول های فراوانی دارد.