بدست آورد کلاس html در وردپرس

برای این کار می توانید کد زیر را در هدر سایت بگذارید:

<body <?php body_class(); ?>>
<!-- This adds the wordpress body classes markup that you can use for CSS configuration -->
نظرات کاربران
ثبت نظرات
برای ثبت نظر باید عضو سایت باشید!