بدست آوردن نام کاربری یک کاربر در وردپرس

برای بدست آوردن نام کاربری یک کاربر در وردپرس از روش زیر استفاده کنید:

$current_user = wp_get_current_user();
echo($current_user->user_login);

$current_user_id = get_current_user_id();
$current_user = wp_get_current_user();
نظرات کاربران
ثبت نظرات
برای ثبت نظر باید عضو سایت باشید!