ایمیلی که خرید با آن انجام شده است.
دامنه ای که برای آن قالب خریداری شده است. بدون http و www
کد لایسنسی که موقع خرید در فاکتور برای شما ایجاد شده است.