افزودن دسته بندی در جوملا با php

گاهی توی یه کامپوننت نیاز هست تا شما دسته بندی بسازید ٬ روش زیر یکی از استاندارد ترین حالت های ایجاد دسته بندی در جوملاست:

$category_data['id'] = 0;
$category_data['parent_id'] = 0;
$category_data['title'] = "my title" ;
$category_data['alias'] = "my alias";
$category_data['extension'] = 'com_content';
$category_data['published'] = 1;
$category_data['language'] = '*';
$category_data['params'] = array('category_layout' => '','image' => '');
$category_data['metadata'] = array('author' => '','robots' => '');
$newapp = JFactory::getApplication();
$mvcFactory = $newapp->bootComponent('com_categories')->getMVCFactory();
$catModel = $mvcFactory->createModel('Category', 'Administrator', ['ignore_request' => true]);
$category_id = $catModel->save($category_data);
if (!$category_id ){
    throw new Exception('Can't create Category...');
}

نظرات کاربران
ثبت نظرات
برای ثبت نظر باید عضو سایت باشید!